Tight End Rankings--Week 4

 

 1. Jace Amaro, TXT v TXSt
 2. Ted Bolser, IND v MIZZ
 3. Austin Seferaian-Jenkins, WAS v IDSt
 4. Connor Hamlett, ORSt @ SDSt
 5. Tyreese Russell, EMU v BALL
 6. Eric Ebron, NC @ GAT
 7. Nick O’Leary, FSU v BCOOK
 8. Dan Vitale, NW v MNE
 9. Devin Funchess, MICH @ CONN
 10. Jake Murphy, UTA @ BYU
 11. Gator Hoskins, MAR @ VAT
 12. Jake McGee, VA v VMI
 13. Alex Bayer, BGRN v MURR


Kicker Rankings--Week 4

 

 1. Jeff Budzien, NW v MNE
 2. Jeremiah Detmer, TOL v CMU
 3. Taylor Bertolet, A&M v SMU
 4. Colby Delahoussaye, LSU v AUB
 5. Andrew Furney, WSU v ID
 6. Ka’imi Fairbairn, UCLA v NMSt
 7. Aaron Jones, BAY v LA-M
 8. Jarod Brown, ODU v CIT
 9. Brendan Gibbons, MICH @ CONN
 10. Brad Oraddock, MARY v WV
 11. Sam Ficken, FSU v BCOOK
 12. Ryan Bustin, TXT v TXSt
 13. Andy Phillips, UTA @ BYU
 14. Chris Boswell, RICE v HOU
 15. Matt Goudis, MIA v SAV
 16. Scott Secor, BALL v EMU


Defense/ST Rankings--Week 4
 1. Miami v SAV
 2. Ohio State v FAMU
 3. Louisville v FIU
 4. UCLA v NMSt
 5. Florida State v BCOOK
 6. Alabama v COLSt
 7. Ohio v AP
 8. Vanderbilt v MASS
 9. Northwestern v MNE
 10. Wisconsin v PUR
 11. Virginia v VMI
 12. Bowling Green v MURR
 13. LSU v AUB
 14. Washington State v ID
 15. Georgia v NTX
 16. Washington v IDSt


Powered by liveSite Get your free site!